Fundacja Julka
A - A A+

KOLONIE

W 2014r. udało nam się zorganizować 2 turnusy kolonijne dla dzieci i młodzieży z terenu województwa lubelskiego i mazowieckiego, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dla których dostęp do tego rodzaju wypoczynku jest utrudniony. Hasłem przewodnie brzmiało: „Sport, turystyka, profilaktyka zdrowotna i wypadkowa„, a celem umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w dwutygodniowych turnusach podczas, których pod okiem wykwalifikowanej kadry będą mogli rozwijać swoje pasje poznawcze, aktywność fizyczną, uczestniczyć w różnego rodzaju grach, konkursach, zabawach, animacjach mających na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego a dodatkowo świadomości i wiedzy n/t bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani różnego rodzaju gadżetami odblaskowymi.

Oto skrócone relacje:

I TURNUS                                             II TURNUS